A A
ચૂંટાયેલા સભ્યો
કંમાક વોર્ડ નંબર નામ સરનામું
1 1 મનોજકુમાર ખોડીદાસ પટેલ ૬૧,દેવદર્શન સોસાયટી,કાળકા રોડ,પાટણ.
2 1 મનોજકુમાર નાગરદાસ પટેલ સરૈયાવાડો,શારદા ટોકીઝ પાસે,પાટણ.
3 1 મંજુલાબેન બાબુજી ઠાકોર સાલવીવાડો,નારણજીનો પાડો,પાટણ.
4 1 આશાબેન ભરતકુમાર ઠાકોર બી-૧,સુષ્ટિવીલા,રાણકીવાવ રોડપાટણ.
5 2 દિક્ષિતકુમાર જયંતિલાલ પટેલ કસારવાડા સામે,ત્રિકમ બરોટની વાવ,ઘીવટો,પાટણ.
6 2 બિપીનભાઈ ખોડીદાસ પરમાર નાનીસરા,ખોખરવાડો,પાટણ.
7 2 નીતાબેન દિલીપકુમાર પટેલ ઉંચી શેરી,આઘારા દરવાજા,પાટણ.
8 2 નેહાબેન વિજયકુમાર પટેલ દાળીયાનો પાડો,ગોળશેરી,પાટણ.
9 3 ગોપાલસિંહ ગંગાસિંહ રાજપૂત ૨૦,આરાસુરી સોસાયટી,છીંડીયા દરવાજા બહાર,પાટણ.
10 3 હરેશભાઈ રસિકલાલ મોદી ૬૩,ગણેશનગર,ટેલીફોન એક્ષચેન્જ રોડ,પાટણ.
11 3 છાયાબેન મયુરકુમાર રાવલ પાનશ્યામજીનો પાડો,બહુચરમાતાના મંદિર સામે,ઘીવટો,પાટણ.
12 3 રમીલાબેન ગોવિંદભાઈ ભીલ સુર્યનગર,ભીલવાસ,આઘારા દરવાજા બહાર,પાટણ.
13 4 મહેશભાઈ માધવલાલ પટેલ ૩૧,ભગવતી નગર સોસાયટી,જુના બસ સ્ટેશનની બાજુમાં,પાટણ.
14 4 શૈલેષભાઈ મોહનલાલ પટેલ ૪૬,આશીષ સોસાયટી,કોલેજ રોડ,પાટણ.
15 4 આશાબેન શૈલેષકુમાર ઠાકોર ઠાકોરવાસ,માતરવાડી,પાટણ.
16 4 ચંપાબેન જીવણભાઈ દેસાઈ ૧,શિવશક્તિનગર સોસાયટી,ઉંઝા ત્રણ રસ્તા,પાટણ.
17 5 અરવીંદભાઈ અમથાભાઈ પટેલ ૧૩/એ,વિશ્વનાથ પાર્ક સોસાયટી,ચાણસ્મા રોડ,પાટણ.
18 5 દશરથજી સરતાનજી ઠાકોર સોપાન વિલાની બાજુમાં,ખેતરમાં,અંબાજી નેળીયું,હાંસાપુર,પાટણ.
19 5 રમીલાબેન વિનોદજી ઠાકોર ૧૫,સુરભી સોસાયટી,હાંસાપુર,પાટણ.
20 5 લીલાબેન હીરાલાલ (વિષ્ણુભાઈ) પટેલ ૫૬,દિવ્ય આશિષ સોસાયટી,ચાણસ્મા હાઇવે રોડ,પાટણ.
21 6 મુકેશકુમાર જેઠાલાલ પટેલ ૪,કલાનગર સોસાયટી,રેલ્વે ના બીજા ગરનાળા પાસે,પાટણ.
22 6 ઘનશ્યામભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ ૧,ચિત્રકુટ નગર સોસાયટી,આનંદ સરોવર પાસે,પાટણ.
23 6 કપિલાબેન મુકેશકુમાર સ્વામી રોકડીયા ગેટ,કુંભરવાસ,પાટણ.
24 6 સ્મીતાબેન અલ્પેશકુમાર પટેલ ૮૨,રાજલક્ષ્મી સોસાયટી ભાગ-૨,અંબાજી નેળીયું,પાટણ.
25 7 રમેશભાઈ કાન્તીભાઈ પટેલ જોગીવાડો,જળચોક પાસે,પાટણ.
26 7 રાજેન્દ્રકુમાર કેશવલાલ હીરવાણીયા એ-૪,રામદેવપાર્ક,મીરા દરવાજા,પાટણ.
27 7 કામિનીબેન ભરતભાઈ પ્રજાપતિ ૨૪,માધવનગર સોસાયટી,પદ્મનાભ રોડ,પાટણ.
28 7 પ્રવિણાબેન મુકેશકુમાર પ્રજાપતિ ૧૨-બી,પદ્મ કોલોની,ગુણવંતા હનુમાન પાસે,સુભાષચોક રોડ,પાટણ.
29 8 ધર્મેશ પુનમચંદભાઈ પ્રજાપતિ મોટી ભાટીયાવાડ,પાટણ.
30 8 ભરતકુમાર જયંતીલાલ ભાટીયા-મોદી મોટી ભાટીયાવાડ,ઝીણીરેત પાસે,પાટણ.
31 8 અલકાબેન જયેશકુમાર મોદી ૨,હિમજા સોસાયટી,પોસ્ટ ઓફિસ પાછળ,પાટણ.
32 8 મનીષાબેન જશવંતભાઈ ઠક્કર ૧૦,અલકાપુરી સોસાયટી,ગાયત્રી મંદિર રોડ,પાટણ.
33 9 દેવચંદભાઈ શંકરભાઈ પટેલ મીઠાવાળી શેરી,બળીયાપાડો,પાટણ.
34 9 ડૉ. નરેશ. જી. દવે ૬૯,સિધ્ધરાજ નગર,રાજમહેલ રોડ,પાટણ.
35 9 અનિલાબેન કીરીટકુમાર મોદી રતનપોળ થી નાની ભાટીયાવાડ,સાલવીવાડા રોડ,રતનપોળ,પાટણ.
36 9 હિનાબેન યોગેશકુમાર શાહ ખેતરવસી,બ્લડ બેંક વિસ્તાર,પાટણ.
37 10 આશીત હેમંતકુમાર તન્ના ૭૦,કલાનગર સોસાયટી,રેલ્વેગરનાળા ફાટક પાસે,પાટણ.
38 10 મહંમદહુસેન અતાહહુસેન ફારૂકી બુકડી રોડ,પાંચપાડા,પાટણ.
39 10 પિનલબેન વિપુલભાઈ સોલંકી વણકરવાસ,મીરા દરવાજા,પાટણ.
40 10 સમીમબાનું યાસીનભાઈ સુમરા પાંચપાડા,ટાંકવાડા,પાટણ.
41 11 જયેશકુમાર ગણપતભાઈ પટેલ ૧૨,પ્રાર્થના વિહાર,અંબાજી નેળીયું ,પાટણ.
42 11 ભવાનજી વરસાજી ઠાકોર ૮૬,ભદ્રાડાપુરા,રામનગર,પાટણ.
43 11 શાન્તીબેન ગીરીશભાઈ પટેલ ૩૭,અર્બુદાનગર સોસાયટી-૨,ગુજરાત વિધુતબોર્ડ ,પાટણ.
44 11 હિરલબેન અજયકુમાર પરમાર ૬૯,રોયલ પેલેસ બંગ્લોઝ,ચાણસ્મા હાઈવે રોડ,પાટણ.